Juhtkiri |   Tõlked |   Must materjal
Esitle end!

Siin ongi mõttetarkadel see TAIPLARUUM,
kus viibivad need, kelle püüdeks rääkides
on veenda meid, et taevalaotus ahjukumm
on kõrgel ümber meie, kes me söed ta all.


See siin ongi TAIPLA.

Kui tahad elektrit kokku hoida, siis lülita arvuti välja!

Meie katuse alla on paigutatud ka Eesti Filosoofiaõpetajate Seltsi koduleht ja TÜ filosoofia osakonna foorum.

Kavatseme lähiajal välja anda täiesti uuest kontseptsioonist lähtuva Platoni dialoogide emakeelse tõlkesarja. Esialgu oleme uut tõlkemetoodikat katsetatud dialoogi „Euthydemos” peal.

Paremal ülal motoks olev värss pärineb Aristophanese komöödia „Pilved” PROLOOGIST asudes teose ridadel 94-98 ja olles leitav eesti keeli „Kreeka kirjanduse antoloogia” 355. leheküljelt Uku Masingu tõlkes.